top of page

הצהרת פרטיות

הצהרה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לגברים ונשים כאחד

סלים פוראבר (Slim-Forever) מכבדת ושומרת על הפרטיות שלך, אנא קרא הצהרה זו בכדי ללמוד על מדיניות הפרטיות שלנו.

החברה עומדת בסטנדרטים גבוהים של הגנת פרטיות.

האתר שלנו www.slim-forever.com פועל על-פי הצהרת פרטיות זאת.


קישורים לאתרים

באתרים שלנו עשויים להיות דפים הכוללים קישוריות לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים, שלפיכך אינם פועלים לפי הצהרת פרטיות זו, והמופעלים על ידם. כאשר אתה מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכללי הפרטיות שלנו אינם חלים יותר. אנו מעודדים את המבקרים לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי.

למי שבוחר להשאיר פרטים (מרצונו החופשי) אנו אוספים את המידע המינימאלי הנדרש ליישום מטרות השימוש.

פילוח ההתנהגותי

לא מתבצע פילוח התנהגותי באתר

העברת מידע לצד ג

אתרנו וחברתנו לעולם לא יספק או ישתף את הפרטים האישיים שלך עם צד שלישי.

אבטחת מידע

אנו משתמשים באמצעי הגנה פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים על מנת להגן על המידע האישי שלך מפני גישה בלתי מורשית או בלתי נאותה. הגישה למידע עליך מוגבלת באמצעי זיהוי ואימות לאותם עובדים הזקוקים למידע זה כדי לטפל בפנייתך ובקשותיך.

איסוף אוטומטי של מידע

Cookies

אנו עושים שימוש בקובצי טקסט הנקראים Cookies למטרות הבאות HTTP Cookies לניהול גלישה יעילה יותר עבור המשתמש

כמו מרבית אתרי האינטרנט, אנו אוספים מידע באופן אוטומטי ומאחסנים אותו בקובצי יומן. מידע זה כולל כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), סוג הדפדפן, ספק שירות האינטרנט (ISP), דפים מפנים/דפי יציאה, מערכת הפעלה, חותמת תאריך/זמן ונתוני clickstream. אחר. מידע זה משמש אותנו לצורך ניתוח מגמות, ניהול האתר, מעקב אחרי תנועות המשתמשים באתר ואיסוף נתונים דמוגרפים אודות בסיס המשתמשים שלנו באופן כללי.

אנו לא מצליבים נתונים אילו עם מידע אישי מזהה אחר.

גישה למידע

אם ברצונך לעדכן נתונים אישיים כלשהם שמסרת באמצעות אתר זה או לקבל פרטים על המידע שמסרת לנו, אנא פנה אלינו באמצעות דוא"ל לכתובת

slim.forever.diet@gmail.com
 

שמירת מידע

הנתונים האישיים הנמסרים לנו ישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש למטרות שלשמן הם נאספו

שינויים

הצהרת פרטיות זו עודכנה לאחרונה בתאריך 20/1/2020

במידה וחלים שינויים מהותיים אנו ניידע את לקוחותינו

פניות

אם יש לכם שאלות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו או אם לדעתך Slim-Forever אינה מקיימת את כללי הפרטיות הנ"ל, אנא פנו אלינו לכתובת

slim.forever.diet@gmail.com

כללי

בעצם השימוש באתר זה הינך מקבל עליך את תנאי הצהרת פרטיות זו ומסכים להם.

bottom of page